RI&E geeft inzicht
en oplossingen
Preventie is voorkomen
dat er problemen ontstaan
Maatregelen nemen
om risico’s te verkleinen
Praktische adviezen
helder en uitvoerbaar
Soms is beter toch
net niet goed genoeg
Ervaring uit uw bedrijf
met een snufje advies
Gezond en veilig werken
is geen toeval

Onze diensten

Arbobeleid
Arbobeleid
Arbobeleid
Wie zijn verantwoordelijkheden kent, wie de risico's niet onderschat en wie bewust omgaat met veiligheid en gezondheid, is het moment dat er iets fout kan gaan altijd een stap voor.
RI&E
RI&E
RI&E
Bij de uitvoering van de RI&E komen zowel de risico's op het gebied van veiligheid en gezondheid als de mogelijke tekortkomingen in het arbeidsomstandighedenbeleid aan de orde.
Chemische stoffen
Chemische stoffen
Chemische stoffen
De concentraties in de lucht wordt door persoonsgebonden metingen bepaald. Met behulp van een PAS-pomp wordt lucht over een koolbuis of filter aangezogen.
Geluidmeting
Geluidmeting
Geluidmeting
Te veel lawaai maakt doof. De dagdosis van het geluid waar medewerkers aan worden blootgesteld kunnen wij meten. De medewerkers zijn uitgerust met een dosismeter.
Werkplekonderzoek
Werkplekonderzoek
Werkplekonderzoek
Als alles goed is geregeld zult u merken dat goede arbeidsomstandigheden, een veilige werkplek en duidelijke afspraken tevens resulteren in nog meer positieve effecten.
Metingen
Metingen
Metingen
Meten is weten wordt wel eens beweerd. Echter je moet wel weten wat je meet. En na het meten komt het toetsen en interpretatie van de gegevens, dat is minstens net zo belangrijk.

Op zoek naar een oplossing?

Hettie kijkt scherp én heeft altijd haar blik gericht op de juiste oplossingsrichting.

Van Marle Arbo Scan

Met zorg en aandacht helpen wij u op weg naar betere arbeidsomstandigheden.

Hettie van Marle is gecertificeerd arbeidshygiënist en werkt zelfstandig. U coördineert binnen uw bedrijf alle arbozaken. Wij kunnen u daarbij ondersteunen. Als externe deskundige worden wij benaderd voor specialistische onderwerpen. Zo functioneren wij tijdelijk als radertje binnen uw systeem om arbo-knelpunten op te lossen.

Onze werkstijl is betrokken en doelgericht. Ons product of onderzoek is concreet, realistisch en uitvoerbaar. Wij bieden meerwaarde die is afgestemd op uw bedrijf. Wij hanteren een werkwijze die uitgaat van voorbereiden, voorkomen en verbeteren.

Hettie helpt!

M: 06 – 22 80 38 43
E: [email protected]

Opdrachtgevers aan het woord

 • Hettie heeft voor ons een aantal risico inventarisaties uitgevoerd waar we zeer tevreden over zijn. Je kunt van Hettie op aan, ze is zeer ervaren, onderzoekt kritisch en gedegen. Haar adviezen zijn realistisch en praktisch goed uitvoerbaar. Over de rapportages zijn we erg te spreken:  Duidelijk, goed leesbaar en ondersteund met beeldmateriaal. De onderzoeken en adviezen van Hettie hebben bijgedragen aan het optimaliseren van het niveau van de arbeidsomstandigheden en de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers.

  Astrid Janse Gemeente Velsen / Human Resources
 • Bij Ambulance Amsterdam werken wij al  jaren samen met Hettie van Marle omdat zij een deskundige arbeidshygiënist is die duurzame adviezen geeft, flexibel en inspirerend is. Arbo is een breed aandachtsgebied met veel uiteenlopende onderwerpen dwars door onze organisatie die gespreid is over twaalf locaties. Hettie stimuleert ons in het behouden van overzicht en de borging van beleid en uitvoering. Zij monitort en denkt mee over de voortgang en geeft ons feedback waar we iets mee kunnen. Onafhankelijk zelfstandig met een prettige actuele betrokkenheid!

  Marleen Hogen Esch Ambulance Amsterdam
 • Hettie van Marle heeft voor Magis020 in kort tijdsbestek op prettige en kundige wijze de RI&E uitgevoerd en heeft ons begeleid bij het opstellen van het Plan van Aanpak. En dat vroeg om pragmatisme en creativiteit, daar Magis020 nu nog in een oud pand is gevestigd en een verhuizing nog even op zich laat wachten. Ook was Hettie flexibel en bereid om binnen kort tijdbestek e.e.a. uit te voeren en aan te leveren. Zodat de RI&E en het PvA op tijd up to date waren, en geen spelbreker meer vormde voor de ISO audit.

  Marga de Nooij Magis020 / Adviseur HR a.i.
 • Ik maak graag van je diensten gebruik Hettie omdat je doortastend, pragmatisch en daarentegen toch ook zeer kritisch bent met ruime kennis en ervaring. Jouw meerwaarde voor de organisatie bestaat uit een duidelijke terugkoppeling en heldere rapportage van de bevindingen en in interactie met de betrokkenen verbeterpunten vaststelt, inclusief voorbeelden en advies. Kenmerkend voor jouw producten is dat deze eenduidig en bruikbaar zijn met heldere formuleringen zonder ballast.

  Rob van Avezaath PPG Europe B.V.
 • Hettie is een vakvrouw pursang. Inhoudelijk sterk, scherp in haar advisering en doel- en resultaatgericht. Ze is daarbij goed in staat om vanuit haar adviesrol organisaties te begeleiden waarbij ze onderscheidt aanbrengt in hoofd- en bijzaken. Een andere prettige eigenschap van Hettie is dat zij zich proactief opstelt en de voortgangscontrole bewaakt. Opdrachten worden hierdoor afgerond binnen overeengekomen kaders.

  Leo Groenendaal Bestuurder Pennemes Zaandam

Waarom?

Waarom kiest u voor van Marle Arbo Scan?

 1. Betrokken, zorgvuldige, doelgerichte aanpak
 2. Ons product of onderzoek is realistisch en verbetervoorstellen zijn daadwerkelijk uitvoerbaar
 3. Wij bieden goede verslaglegging die specifiek is afgestemd op uw bedrijf.

Missie

Het moet gewoon goed zijn!

Oplossingen worden aangeboden volgens de huidige stand der techniek. Er wordt bij het verlenen van diensten uitgegaan van de huidige Arbowet- en regelgeving, dit gecombineerd met actuele branchenormen en arbocatalogus.

Van Marle Arbo Scan werkt voor

Vul je zoekterm in en druk op enter