• werkplekonderzoek header

Werkplekonderzoek

Als alles goed is geregeld zult u merken dat goede arbeidsomstandigheden, een veilige werkplek en duidelijke afspraken tevens resulteren in nog meer positieve effecten:

  • Een werknemer presteert beter als deze zich veilig voelt en comfortabel kan werken.
  • Goede arbeidsomstandigheden verhogen de motivatie van werknemers.
  • Door een grotere motivatie ligt de productie hoger.
  • Het aantal mensen dat arbeidsongeschikt raakt verlaagt.

Mocht u twijfels hebben over de werkplek, heeft u klachten over de werkplek, heeft u een vraag over een bijzonder onderwerp betreffende uw werk, wilt u weten of bepaalde omstandigheden voldoen aan de normen. Wij voeren graag, met zorg en aandacht een werkplekonderzoek uit speciaal gericht op de situatie bij u in het bedrijf.

Een werkplekonderzoek is kort en krachtig en toegespitst op één werkplek. Natuurlijk kunnen wij ook een rondgang maken langs meerdere werkplekken. Een werkplekonderzoek is verkennend van aard en heeft het karakter van een quick scan. Het kan zijn dat metingen of uitgebreider onderzoek noodzakelijk zijn. Wij kunnen invulling geven aan het verdiepend onderzoek dat de wetgever verplicht heeft gesteld. Onze diensten stemmen wij af op uw wensen, het blijft maatwerk.

Om een idee te geven voor de werkplekonderzoeken die wij voor u kunnen uitvoeren geven wij enkele voorbeelden.

Algemeen onderzoek naar beeldschermwerk. Er wordt gekeken naar de ergonomie tijdens het werk. Direct worden de juiste werkplekinstellingen gerealiseerd. Er wordt aan de medewerker inzicht en voorlichting verschaft. Ook wordt inden nodig advies gegeven over een beeldschermbril en worden ter plekke afstanden oog-scherm vastgesteld.

Binnenklimaat is een onderwerp waar medewerkers regelmatig hinder van ondervinden. Wij brengen alle factoren met elkaar in verband. Er kunnen metingen worden uitgevoerd naar temperatuur, relatieve vochtigheid, kooldioxide en hinderlijke tocht. Het verloop daarvan wordt met een datalogger opgeslagen en in de computer verwerkt. Met de resultaten kunt u verbeteringen uitvoeren of de pandbeheerder vragen dit te doen.

Onderzoeken tijdens het werken met gevaarlijke stoffen. Op dit gebied zijn er vele voorschriften en regels. Ook moet gedacht worden aan bijzondere groepen zoals jeugdigen en Zwangere medewerkers en medewerkers tijdens de lactatie. Voorkoming en beperking van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen (ARIE) vraagt om een uitgebreider verdiepend onderzoek. Daarnaast hebben we nog de bijzondere stoffen die voor de voortplanting giftige zijn of de Kankerverwekkende of mutagene stoffen. Voor deze stoffen is een nader onderzoek op zijn plaats.

ATEX 137 explosieveiligheidsdocument. Verschillende stoffen brengen explosiegevaar met zich mee. Explosiegevaar is aanwezig zodra een mengsel van lucht en een brandbare stof (in de vorm van gassen, dampen, nevels of stof) onder atmosferische omstandigheden wordt ontstoken.

Onderzoek om te bekijken of de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt.

Biologische agentia en hygiëne preventie is een lastige. Je hebt er mee te maken zonder dat je het ziet of ruikt. Medewerkers die werken in de gezondheidszorg hebben mogelijk te maken met specifieke biologische risico’s, zoals besmettingsrisico bij het werken met mensen en contact met bloed. Met biologische agentia worden stoffen van biologische oorsprong of levende organismen bedoeld die de gezondheid van mensen kunnen aantasten. Ook kunnen wij schimmels en bacteriën op oppervlakken en in de lucht meten om verontreinigingen vast te stellen.

Ogen kunnen overbelast raken als de verlichting tekortschiet. Dit kan leiden tot hoofdpijn, overmatige vermoeidheid of branderig gevoel achter de ogen. De gewenste verlichtingssterkte kan per werkzaamheid sterk verschillen. Een chirurg kan bij een operatie behoefte hebben aan een verlichtingsniveau van 2500 lux terwijl een fotograaf soms absolute duisternis nodig heeft in een donkere kamer. Op hogere leeftijd neemt de gezichtsscherpte van de mens af. Iemand van circa 50 jaar heeft daarom gemiddeld een twee keer zo grote lichtbehoefte als iemand van veertig jaar.

Staan uw werkzaamheden of uw onderwerp hier niet genoemd, schroom niet er naar te vragen. Wij komen graag op locatie om de situatie te bespreken en in ogenschouw te nemen.

Werkplekonderzoek

Hettie helpt!

M: 06 – 22 80 38 43
E: [email protected]

meting tocht in de nek bureau werkplek
Ventilatoren gaat het wel goed met het klimaat

Op zoek naar een oplossing?

Hettie heeft maatwerk.

Vul je zoekterm in en druk op enter