• arbobeleid

Arbobeleid

Wie zijn verantwoordelijkheden kent, wie de risico’s niet onderschat en wie bewust omgaat met veiligheid en gezondheid, is het moment dat er iets fout kan gaan altijd een stap voor.

Serieus alle risico’s voorkomen betekent daadwerkelijk (continu) willen verbeteren. De kunst is: een helder en duidelijk arbobeleid met elkaar af te spreken, vast te leggen én uit te voeren.

De Arbowet bevat een aantal verplichtingen die deel uitmaken van een arbobeleid, zoals het maken van een RI&E, het opstellen van een Plan van Aanpak en het verstrekken van Voorlichting en onderricht. Daarbij moet een werkgever geregeld toetsen of het beleid en maatregelen het juiste effect hebben en of misschien aanpassingen nodig zijn.

Onderdelen van het arbeidsomstandighedenbeleid waar u in elk geval aan moet voldoen zijn:

  • actuele risico-inventarisatie en –evaluatie met plan van aanpak (RI&E + PvA);
    bedrijfshulpverlening (BHV);
  • preventiemedewerker;
  • ziekteverzuimbeleid;
  • aanbieden van periodiek medisch onderzoek (PMO);
  • het geven van voorlichting.

Wilt u nog een stap verdergaan?

Dé manier om dat te doen is het opzetten en bijhouden van een arbomanagementsysteem. Een arbomanagementsysteem helpt om op planmatige wijze de doelstellingen op arbogebied te realiseren. Zie onderstaand schema.

OHSAS

Hettie helpt!

M: 06 – 22 80 38 43
E: [email protected]

Arbobeleid

Op zoek naar een oplossing?

Hettie heeft maatwerk.

Vul je zoekterm in en druk op enter