• slide hettie

Wie

Hettie van Marle is een ervaren gecertificeerd arbeidshygiënist.

Mijn loopbaan ben ik begonnen bij de Arbeidsinspectie als inspecteur van de arbeid met specialisatie chemische stoffen. Vervolgens heb ik gewerkt bij de arbodienst Arbo Unie.

Het was een boeiende ervaring om arbozaken vanuit twee verschillende perspectieven te benaderen. Zo heb ik bij de bedrijven aan tafel gezeten als inspecteur en als adviseur. Natuurlijk is het nodig dat er een inspectie is die eisen stelt. Maar werkgevers willen het zelf ook goed en veilig georganiseerd hebben. Soms kunnen zij dat niet altijd direct goed aantoonbaar maken.

In de afgelopen jaren heb ik veel arbo-rondgangen uitgevoerd bij diverse bedrijven, van bloembollenveld tot operatiekamer. Daarbij zijn directie, de werknemers en de OR de gesprekspartners.

Als zelfstandige onder de naam Van Marle Arbo Scan met de ervaring uit het verleden op zak ben ik in staat om zowel werkgever als werknemer van het juiste advies te voorzien. Het advies is gericht op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden op de werkplek.

Van Marle Arbo Scan scant uw organisatie, kent de Arbowet en zoomt in op het meest urgente risico en dat gaan wij dan samen aanpakken.

Waarom?

Waarom kiest u voor van Marle Arbo Scan?

  1. Betrokken, zorgvuldige, doelgerichte aanpak
  2. Ons product of onderzoek is realistisch en verbetervoorstellen zijn daadwerkelijk uitvoerbaar
  3. Wij bieden goede verslaglegging die specifiek is afgestemd op uw bedrijf.

Missie

Het moet gewoon goed zijn!
Oplossingen worden aangeboden volgens de huidige stand der techniek. Er wordt bij het verlenen van diensten uitgegaan van de huidige Arbowet- en regelgeving, dit gecombineerd met actuele branchenormen en arbocatalogus.

Certificaat-SK

Hettie helpt!

M: 06 – 22 80 38 43
E: [email protected]

Op zoek naar een oplossing?

Hettie maakt de vertaalslag van beleid naar praktijk.

Vul je zoekterm in en druk op enter