• arbobeleid

Projecten

Onderzoeken worden altijd uitgevoerd op basis van bestaande arbowet- en arboregelgeving en volgens de laatste stand der techniek. Arbocatalogus en ArboInformatiebladen worden tijdens de onderzoeken geraadpleegd.

Projecten en praktijkervaring over de afgelopen twee jaar:

Hettie helpt!

T: (023) – 737 01 92
M: 06 – 22 803 843
E: [email protected]

hettie_kl_calltoaction

Op zoek naar een oplossing?

Hettie geeft praktische adviezen, helder en uitvoerbaar.