• chemische stoffen

Blootstelling chemische stoffen

De concentraties in de lucht wordt door persoonsgebonden metingen bepaald. Met behulp van een PAS-pomp wordt lucht over een koolbuis of filter aangezogen. Vervolgens vindt de analyse plaats in het laboratorium.

De metingen worden zoveel mogelijk gedurende een achturige werkdag uitgevoerd. Tijdens de metingen wordt er normaal productie gedraaid.

Biologische monitoring

Gevalideerde methoden voor biologische monitoring zijn soms mogelijk afhankelijk van de stof waarmee wordt gewerkt. Analyse van uitgeademde lucht, bloed of urine geven een betrouwbaar beeld van een tijd-gewogen-gemiddelde blootstelling over diverse dagen.

CMR stoffen

Om de risico’s van het werken met kankerverwekkende stoffen te kunnen schatten moeten verschillende gegevens geïnventariseerd worden.

Het gaat om gegevens over:

  • de stoffen waarmee gewerkt wordt;
  • het werkproces;
  • de mogelijke blootstelling die tijdens het werk opgelopen kan worden.

Zowel de manier waarop dit kan gebeuren als de kans op de blootstelling moet in kaart gebracht worden Een aantal werksituaties dient nagelopen en beoordeeld te worden.

Een ander belangrijk gegeven is een motivatie waarom een gebruikte kankerverwekkende stof niet vervangen is door een stof met minder gevaarlijke eigenschappen.

Tot slot wordt behandeld welke beschermende maatregelen getroffen kunnen worden om een eventuele blootstelling te voorkomen.

PMO

De werkgever stelt de werknemers in de gelegenheid periodiek een medisch onderzoek te ondergaan. Zij kunnen hier vrijwillige aan deelnemen. Zo schrijft de Arbeidsomstandighedenwet voor.

Inhoud en frequentie moeten afgestemd zijn op de risico’s van het werk.

Op grond van de in het RI&E rapport opgemerkte risico’s en de mogelijke effecten, wordt een keuze gemaakt voor een geschikt, risicogericht en screenend PMO instrument. Denk ook aan bijzondere groepen en aan verminderde belastbaarheid. Wij kunnen in overleg een plan voor PMO’s opstellen. Het PMO plan kunt u met uw bedrijfsarts verder uitwerken en invulling geven.

Herken de gevaren

chemische stoffen

Hettie helpt!

M: 06 – 22 80 38 43
E: [email protected]

zuurkast

Op zoek naar een oplossing?

Hettie’s metingen geven inzicht.

Vul je zoekterm in en druk op enter