Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E)

Bij de uitvoering van de RI&E komen zowel de risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid als de mogelijke tekortkomingen in het arbeidsomstandighedenbeleid aan de orde. De methode omvat een documentenonderzoek, interviews met management en medewerkers en een rondgang door het bedrijf. Eventueel wordt een branche RI&E instrument toegepast.

De geconstateerde risico’s worden ingedeeld in een risicoklasse:

  1. Hoog risico
  2. Belangrijk risico
  3. Mogelijk risico
  4. Risico wellicht aanvaardbaar

In de RI&E wordt aandacht besteed aan de rol van de Preventiemedewerker en wordt een advies uitgebracht over het PMO (preventief medisch onderzoek voor medewerkers).

Door belanghebbenden bij de uitvoering te betrekken, kunnen we ervoor zorgen dat de RI&E wordt toegespitst op uw bedrijf.

Plan van Aanpak PvA

In het PvA moet de werkgever aangeven binnen welke termijn zijn bedrijf concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s, en wat deze maatregelen opleveren.

Het opstellen van het PvA vraagt om een doelstelling, dat komt in een open gesprek of tijdens werkbezoek aan de orde. De doelstelling vormt de rode draad die door het onderzoek loopt. Wij denken graag met u mee. U kent het spel (uw bedrijf), wij de regels (arbowet).

Actualiseer jaarlijks het plan van aanpak.

Toetsen van uw RI&E

Bij het toetsen van de RI&E, wordt de RI&E en het PvA beoordeeld op volledigheid en betrouwbaarheid en worden er zo nodig adviezen ten aanzien van prioriteiten en maatregelen gegeven.

Bij de beoordeling zijn de volgende aandachtspunten getoetst:

De gevolgde werkwijze: De wijze waarop uw RI&E tot stand is gekomen.
De inhoud van uw RI&E: Zijn alle risico’s meegenomen en is voldaan aan de specifieke inventarisatie en registratieverplichtingen.
De inhoud van het Plan van Aanpak: Worden voldoende maatregelen genomen om de risico’s weg te nemen of te beheersen, is bij de gekozen maatregelen rekening gehouden met de arbeidshygiënische strategie.

Check zelf

Check-zelf

Hettie helpt!

M: 06 – 22 80 38 43
E: [email protected]

hettie ri en e
stofmetingen

Op zoek naar een oplossing?

Geen woorden maar Hettie.

Vul je zoekterm in en druk op enter