Projectnaam

Beoordeling monsterputten

Besloten ruimten zijn normaliter van de omgeving afgesloten, maar worden toch regelmatig betreden voor inspecties, schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden en reparaties. In besloten ruimten kan een gevaarlijke atmosfeer aanwezig zijn (of door activiteiten ontstaan), waardoor in of nabij de openingen van de ruimten een levensbedreigende situatie of ernstige gezondheidsschade kan worden veroorzaakt. Leidinggevende en medewerkers wilden de risico’s bij het werken in monsterputten in kaart gebracht hebben. In overleg met betrokken instanties zijn enkele monsterputten aangepast.

Omschrijving

Er is een ronder gemaakt langs een aantal monsterputten. Deze zijn beoordeeld en getoetst aan de normen voor Verstikking, Bedwelming, Vergiftiging, Brand en Explosie (VBVBE); in de volksmond beter bekend als “Besloten ruimten”.

Categorie

Onderzoek op locatie

Type klant sector

Waterbedrijf

Op zoek naar een oplossing?

Hettie ziet veel, kijkt scherp én heeft altijd haar blik gericht

op de juiste oplossingsrichting.

Vul je zoekterm in en druk op enter